Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Stanisław Obirek
Pages 235-255

Jezuicka filozofia państwa w Polsce, 1564-1668