Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Jakub Z. Lichański
Pages 221-232

Retoryka a filozofia w nauczaniu jezuickim. Assertiones rhetoricae, Poznań 1577