PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Aleksander Posacki SJ
Pages 198-199
DOI: 10.5840/forphil1996122

Doświadczenie tragiczne jako inicjacja według Lwa Szestowa (1866-1938)