Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Jözef Bremer SJ
Pages 172-174

W. Sellars'a behawiorystyczna teoria aktów myślenia