Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Stanisław Głaz SJ
Pages 135-143

Doświadczenie religijne w rozumieniu Antoniego Vergote'a