Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Stanislaw Pyszka SJ
Pages 125-132

Elementy chrześcijańskiej nauki społecznej w książce Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei