Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Jerzy Koperek CP
Pages 105-120

Władza państwowa a społeczeństwo obywatelskie w świetle nauki społecznej Kościoła