Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Stanisław Ziemiański SJ
Pages 95-103

Ruch przestrzenny jako stan