Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Tadeusz Ślipko SJ
Pages 72-73

Ideologiczne rozdroża współczesnego Polaka