Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Jakub Gorczyca SJ
Pages 43-54

O odpowiedzialności - w dialogu z Martinem Buberem