Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Piotr Lenartowicz SJ
Pages 37-42

Problem „psychofizyczny" Zagadka czy artefakt?