Filosofska Dumka

Volume 2022, Issue 1, 2022

John Rawls's Political Philosophy

Л. БелейOrcid-ID, Ю. БуйськихOrcid-ID, Є. БуцикінOrcid-ID, В. КебуладзеOrcid-ID
Pages 173-180

Про проблеми первісної ментальності українською мовою (Л. Белей, Ю. Буйських, Є. Буцикін, В. Кебуладзе)

У цьому числі «Філософської думки» ми публікуємо матеріали семінару «Лабораторії науко- вого перекладу», які відображають обговорення українського перекладу твору Франца Боаса «Розум первісної людини». Семінар відбувся 22 грудня 2021 року в Українському центрі між- народного ПЕН-клубу за підтримки громадської організації «Лабораторія законодавчих іні- ціатив», Міжнародного фонду «Відродження», видавництва «Темпора» в партнерстві з Ук- раїнським центром міжнародного ПЕН-клубу. Текст українського перекладу представив перекладач твору Єгор Буцикін. Експертами були Лесь Белей та Юлія Буйських. Модерував семінар Вахтанґ Кебуладзе