Filosofska Dumka

Volume 2022, Issue 1, 2022

John Rawls's Political Philosophy

Марія КултаєваOrcid-ID
Pages 134-143

Школа мислення, шляхетності духу і громадянської мужності (до 75-річчя Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України)

У статті йдеться про культурне та освітнє значення Інституту філософії НАН України для духовного розвитку українського суспільства. З позиції включеного спостерігача відтворено ок ре мі епізоди його історії. Розглянуто символічну роль Г.С. Сковороди у самовизначенні Інс- ти туту як центру формування світоглядної культури нації та визначення її ціннісних орієн- тацій. Крізь призму інтуїції М. Гайдеґера щодо небезпек, які загрожують філософському мис- ленню, відображено у відповідній метафориці можливості діалектичного зняття загроз, що з ними стикається «Київська філософська школа». Розкрито спорідненість сковородинів ської та західноєвропейської філософських традицій, а також роль Інституту філософії у форму- ванні духовної культури нації та національно свідомої наукової спільноти.