Epistemology & Philosophy of Science

Volume 1, Issue 1, 2004

Е.А. Мамчур
Pages 76-80

О релятивности, релятивизме и истине