Dialectics and Humanism

Volume 6, Issue 4, Autumn 1979

Władysław Krajewski
Pages 169-171

Władysław Krajewski, Konieczność, przypadek, prawo statystyczne (Necessity, Chance, Statistical Law)