PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Dialectics and Humanism

Volume 4, Issue 2, Spring 1977

Janina Żurawicka
Pages 210-213

Janina Żurawicka, Twórczość naukowa Ignacego Radlińiskiego (1843—1920) (Scholarly Activity of Ignacy Radliński (1843—1920)