Dialectics and Humanism

Volume 3, Issue 2, Spring 1976

Bogdan Suchodolski, Maciej Łęcki
Pages 147-153

Władysław Tatarkiewicz as a Historian of Philosophy