Dialectics and Humanism

Volume 3, Issue 2, Spring 1976

Alicja Kuczyńska, Lech Petrowicz
Pages 99-106

Władysław Tatarkiewicz as a Historian of Aesthetics