Dialectics and Humanism

Volume 3, Issue 2, Spring 1976

Jan Białostocki, Maciej Łęcki
Pages 29-36

Władysław Tatarkiewicz as a Historian of Art