Dialectics and Humanism

Volume 2, Issue 1, Winter 1975

Bronisław Gołębiowski
Pages 190-193

Janusz Kuczyński, Indywidualność i ojczyzna, Filozoficzna problematyka kwestii narodowej (Individuality and Motherland. Philosophical Problems of the National Question)