Dialectics and Humanism

Volume 2, Issue 1, Winter 1975

Zdzisław Cackowski
Pages 187-189

Główne pojęcie materializmu historycznego (Main Concepts of Historical Materialism)