Dialectics and Humanism

Volume 1, Issue 2, Spring 1974

Mieczysław Michalik
Pages 176-179

Mieczysław Michalik, Moralność i wojna (Morality and War)