Displaying: 1-20 of 1362 documents

0.056 sec

1. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Zdzisław Cackowski Główne pojęcie materializmu historycznego (Main Concepts of Historical Materialism)
Bookmark and Share
2. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Tadeusz Pawłowski Tadeusz Pawłowski, Metodologiczne zagadnienia humanistyki (Methodological Problems in the Humanities)
Bookmark and Share
3. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Stanisław Kozyr-Kowalski Mirosław Nowaczyk, Filozofia a historia religii we Włoszech 1873—1973 (Philosophy and the History of Religion in Italy between 1873 and 1973).
Bookmark and Share
4. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Seweryn Żurawicki Seweryn Żurawicki, Problemy prognozowania ekonomicznego (Problems of Economic Forecasting)
Bookmark and Share
5. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Jarosław Rudniański Jarosław Rudniański, Nauka: twórczość i organizacja (Science: Creativity and Organization)
Bookmark and Share
6. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Stefan Opara Stefan Opara, Zarys teorii indywidualnej religijności (An Outline of the Theory of Individual Religiosity)
Bookmark and Share
7. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Janina Żurawicka Janina Żurawicka, Twórczość naukowa Ignacego Radlińiskiego (1843—1920) (Scholarly Activity of Ignacy Radliński (1843—1920)
Bookmark and Share
8. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
V. V. Sokolov Zdzisław Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej (An Outline of Medieval Philosophy) and Filozofia czlowieka. Teoria duszy (The Philosophyof Man. The Theory of the Soul)
Bookmark and Share
9. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Barbara Gradzik Antoni Kępiński, Psychopatie (Psychopathies)
Bookmark and Share
10. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Janusz Kuczyński Janusz Kuczyński, Homo creator. Wstęp do dialektyki człowieka (Homo creator. An Introduction into the Dialectics of Man)
Bookmark and Share
11. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Tadeusz Kotarbiński Tadeusz Kielanowski, Rozmyslania o przemijaniu (Reflections on Passing Away)
Bookmark and Share
12. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Vsievolod Volchev Norbert Michta, Julian Marchlewski. Polska — naród — socjalizm (Julian Marchlewski. Poland — Nation — Socialism)
Bookmark and Share
13. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Wiaczesław Piotrowski Antoni Kępiński, Lęk (Anxiety)
Bookmark and Share
14. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Witold Marciszewski Witold Marciszewski, Podstawy logicznej teorii przekonań (Foundations of a Logical Theory of Assent)
Bookmark and Share
15. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Roman Rudziński Roman Rudziński, Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie (Moral Ideal and Historical Process in Marxism andNeo-Kantianism)
Bookmark and Share
16. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 4
Władysław Krajewski Władysław Krajewski, Konieczność, przypadek, prawo statystyczne (Necessity, Chance, Statistical Law)
Bookmark and Share
17. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 4
Jan Szczepański Wojciech Pomykalo, Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944—1976 (The Shaping of the Educational Ideal in Poland in 1944—1976)
Bookmark and Share
18. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Józef Andrzej Stuchliński Józef Andrzej Stuchliński, Problemy wyboru strategii metodologicznej w biologii współczesnej (Choice of Methodological Strategy in Contemporary Biology)
Bookmark and Share
19. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Witold Mackiewicz Witold Mackiewicz, Brzozowski
Bookmark and Share
20. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Józef Żuraw Józef Żuraw, Myśl Filozoficzna I Społeczna Tadeusza Kościuszki. Tradycje I Współczesnść (The Philosophical and Social Thought Of Tadeusz Kościuszko. Traditions and the Present Day)
Bookmark and Share