Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 81-100 of 317 documents

0.021 sec

81. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Massimo Leone Piirid ja identiteedid religioosse pöördumise puhul: peegel. Kokkuvõte
82. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Elize Bisanz Esteetilise märgi abstraktne struktuur. Kokkuvõte
83. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Peeter Torop Tõlge kui tõlkimine kui kultuur. Kokkuvõte
84. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Linnar Priimägi Puhtvisuaalne metafoorsus: Juri Lotmani retoorikakontseptsioon kujutavkunstis. Kokkuvõte
85. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Andreas Schönle Juri Lotman ja Cultural Studies: vastastikuse rikastamise võimalused. Kokkuvõte
86. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Mihhail Lotman Atomistlik ja holistlik semiootika. Kokkuvõte
87. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Sadeq Rahimi Kas kultuuriloogika on asjakohane mõiste? Semiootiline lähenemine kultuuri ja loogika uurimisele. Kokkuvõte
88. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Marcello Barbieri Orgaanilised koodid: metafoorid või tõelused? Kokkuvõte
89. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Bruno Osimo Veider, väga veider, nagu unenäos: piirid ja tõlked filmis “Strogij Junosha” (“Range noormees”). Kokkuvõte
90. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Maria del Mar Llera Pragmaatilisi lähenemisi kultuuridevahelisele eetikale: Rahvusgruppide vahelise kommunikatsiooni edendamise põhijooni. Kokkuvõte
91. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Torkild Thellefsen, Christian Jantzen Mis on suhted: kontseptuaalsete suhete uuring, tähenduse nihe ja teadmise profileering. Kokkuvõte
92. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Marcin Brocki Kultuurisemiootika ja uus poola etnoloogia. Kokkuvõte
93. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Morten Tønnessen Omailma eetika. Kokkuvõte
94. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Augusto Ponzio Modelleerimine, dialoog, globaalsus: biosemiootika ja enesesemiootika. 1. Semioos, modelleerimine, dialogism. Kokkuvõte
95. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Han-liang Chang Kas keel on esmane modelleeriv süsteem? Juri Lotmani mõistest ‘semiosfäär’. Kokkuvõte
96. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Timo Maran Mimees kui semiootilise kommunikatsiooni nähtus. Kokkuvõte
97. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Susan Petrilli Modelleerimine, dialoog, globaalsus: biosemiootika ja enesesemiootika. 2. Biosemiootika, enesesemiootika ja semioeetika. Kokkuvõte
98. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Frederik Stjernfelt Spionaaži ontoloogia reaalsuses ja kirjanduses: ikoonilisuse juhtum. Kokkuvõte
99. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Loreta Mačianskaitė Süü semiootika (kahe leedu kirjandusteksti analüüs). Kokkuvõte
100. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Jelena Grigorjeva Lotman mimeesist. Kokkuvõte