Displaying: 81-100 of 2107 documents

Show/Hide alternate language

0.14 sec

81. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Pyszka SJ Praktyczna działalność jezuitów polskich i litewskich na rzecz chłopów w trakcie pierwszego stulecia istnienia zakonu w Polsce (od 1564)
Bookmark and Share
82. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Obirek SJ Jezuici a polski sarmatyzm
Bookmark and Share
83. Forum Philosophicum: Volume > 3
Harold M. Stahmer, Miroslaw Bożek SJ Mowa i rzeczjnvistość w trzecim tysiącleciu: dziedzictwo Eugena Rosenstocka-Huessy, Michaiła Bachtina, Martina Bubera i Franza Rosenzweiga
Bookmark and Share
84. Forum Philosophicum: Volume > 3
Artur Rybowicz SJ Wprowadzenie do personalistycznej koncepcji wszechświata według Johna Macmurray (1891-1976)
Bookmark and Share
85. Forum Philosophicum: Volume > 3
Sven K. Knebel Antonio Perez SJ (1599-1649) i jego związki z polską scholastyką jezuicką
Bookmark and Share
86. Forum Philosophicum: Volume > 3
Henryk Majkrzak SCJ Problem przyjaźni w myśli Arystotelesa
Bookmark and Share
87. Forum Philosophicum: Volume > 3
Roman Darowski SJ Piotr Viana SJ (1549-1609) i jego działalność filozoficzna na Litwie
Bookmark and Share
88. Forum Philosophicum: Volume > 3
Aleksander Posacki SJ „Tragizm inicjacyjny" u F. Dostojewskiego według W. Iwanowa
Bookmark and Share
89. Forum Philosophicum: Volume > 3
Józef Bremer SJ W, Sellars'a zmodyfikowana teoria identyczności
Bookmark and Share
90. Forum Philosophicum: Volume > 3
Tadeusz Ślipko SJ Sprawiedliwość w świetle etyki
Bookmark and Share
91. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Ziemiański SJ Filozoficzne implikacje ortodoksyjnej interpretacji teorii kwantów
Bookmark and Share
92. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
W związku z teorią poznania tomizmu egzystencjalnego
W związku z teorią poznania tomizmu egzystencjalnego

Bookmark and Share
93. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 1
Mieczysław A. Krąpiec Mieczysław A. Krąpiec
Dwie podstawy tłumaczenia problemu zła
Deux Façons de Poser le Probleme du Mal

view |  rights & permissions
Bookmark and Share
94. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
O definicjach w systemie metafizyki ogolnej
Les Definitions Dans Le Systeme De Metaphysique Generale

view |  rights & permissions
Bookmark and Share
95. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 1
Kazimierz Kłósak Kazimierz Kłósak
Dowod św. Tomasza na istnienie Boga z przyczynowości sprawczej. Analiza i proba krytycznej oceny
Preuve Thomiste de l’Existence de Dieu par la Causalite Efficiente

view |  rights & permissions
Bookmark and Share
96. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 1
Witold Marciszewski Witold Marciszewski
O metodę filozofii. Rozważania na tle problemu substancji i przypadłości
Concerning the Method of Philosophy

view |  rights & permissions
Bookmark and Share
97. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 1
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Bóg właściwą przyczyną sprawczą istnienia substancjalnego w nauce św. Tomasza z Akwinu
Dieu Comme Cause Efficiente Propre de l’Existence Substantielle dans la Doctrine de Saint Thomas d’Aquin

view |  rights & permissions
Bookmark and Share
98. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 1
Marian Jaworski Marian Jaworski
Poznanie symboliczne Boga u Romano Guardiniego
La Connaissance Symbolique de Dieu Selon Romano Guardini

view |  rights & permissions
Bookmark and Share
99. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 1
Stanisław Kaminski Stanisław Kaminski
Kwanty fikać ja terminow w zdaniach logiki tradycyjnej
La Quantification des Termes dans les Propositions de la Logique Traditionnelle

view |  rights & permissions
Bookmark and Share
100. Roczniki Filozoficzne: Volume > 8 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Czy według Henryka z Gandawy jest możliwe poznanie czystej prawdy bez pomocy oświecenia
La Connaissance de la Verite Pure Selon Henri de Gand

view |  rights & permissions
Bookmark and Share