Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 81-100 of 1936 documents

Show/Hide alternate language

0.36 sec

81. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
Typy filozofii
Types of Philosophy

view |  rights & permissions
82. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
Ingardenowska koncepcja teorii poznania: Próba oceny
Ingarden's Idea of the Theory of Knowledge

view |  rights & permissions
83. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 2
Adam Rodziński Adam Rodziński
Czego usiłuje dowieść Józef Keller?
Czego usiłuje dowieść Józef Keller?

84. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 2
Władysław Piwowarski Władysław Piwowarski
Osoba ludzka a społeczność
La Personne Humaine et la Communaute

view |  rights & permissions
85. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 2
Miriam Hildegarda Szymeczko Miriam Hildegarda Szymeczko
Koncepcja wartości u Dietricha von Hildebrand
La Conception de la Valeur Chez Dietrich von Hildebrand

view |  rights & permissions
86. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 2
Władysław Piwowarski Władysław Piwowarski
Interpretacje zasady pomocniczości w literaturze współczesnej
Interpretacje zasady pomocniczości w literaturze współczesnej

87. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 2
Adam Rodziński Adam Rodziński
Etyka katolicka a miłość bliźniego
Etyka katolicka a miłość bliźniego

88. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 2
Józef Majka Józef Majka
Problem źródeł katolickiej etyki życia gospodarczego: (Analiza zagadnienia na przykładzie nauki o lichwie)
Le Probléme des Sources de la Morale Économique Catholique

view |  rights & permissions
89. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 2
Tadeusz Ślipko Tadeusz Ślipko
Pojęcie samobojstwa bezpośredniego i pośredniego w świetle wspołczesnych dyskusji
Quid de Traditionalibus Definitonibus Suicidii Directi et Indirecti Sentjendum?

view |  rights & permissions
90. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 2
Czesław Strzeszewski Czesław Strzeszewski
Praca ludzka w Piśmie świętym Starego Testamentu
Le Travail Humain dans L’Ancien Testament

view |  rights & permissions
91. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 2
Witold Zdaniewicz Witold Zdaniewicz
Analiza czynności społecznej w systemie religijnym według teorii F. Znanieckiego
Analyse de L’Action Sociale dans le Systeme de Religion

view |  rights & permissions
92. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Kazimierz Kłósak Kazimierz Kłósak
Maritainowe proby wyodrębnienia filozofii przyrody od metafizyki i nauk przyrodniczych
Essais Entrepris par Jacques Maritain dans la Direction d'Isolement de la Philosophie de la Nature de la Metaphysique et des Sciences Naturelles

view |  rights & permissions
93. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Struktura bytu przygodnego według Arystotelesa
Struktura bytu przygodnego według Arystotelesa

94. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Szczepan W. Ślaga Szczepan W. Ślaga
Podstawowe założenia i wartości teorii abiogenezy
The Basic Assumptions and the Value of the Theory of Abiogenesis

view |  rights & permissions
95. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Aleksander Birkenmajer Aleksander Birkenmajer
Osiągnięcia duchowieństwa polskiego w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych
Role Ddes Ecclesiastiques Polonais dans le Domaine des Sciences Mathematiques et Naturelles

view |  rights & permissions
96. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Arystotelesowo-tomistyczna koncepcja formy substancjalnej
L'idee de Forme Substantielle Chez Aristote et Thomas D'aquin

view |  rights & permissions
97. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Henryk Nowik Henryk Nowik
Metodologiczne warunki wyjaśniania zjawisk biologicznych
Methodological Conditions of The Interpretation of Biological Phenomena

view |  rights & permissions
98. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Teoria łysogorskich gołoborz
A Theory Of The Rockwastes Of The Święty Krzyż Mountains

view |  rights & permissions
99. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Michał Heller, Zygmunt Kolenda Michał Heller
Zastosowanie zasady wzrostu entropii do niektorych modeli kosmologicznych
Application of the Increase of Entropy Principle to Certain Cosmological Models

view |  rights & permissions
100. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Ilość a matematyka
Quantity and Mathematics

view |  rights & permissions