Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 81-90 of 317 documents

0.002 sec

81. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Mikhail Gasparov Intertekstuaalne analüüs tänapäeval. Kokkuvõte
82. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Marina Grishakova Vaatleja semiootikast. Kokkuvõte
83. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Leonid Tchertov Ruumiline semioos kultuuris. Kokkuvõte
84. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Kati Lindström Autor, maastik ja kommunikatsioon eesti haikus. Kokkuvõte
85. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Maija Könönen Brodski luuletuse “Viies aastapäev” infernaalne alltekst. Kokkuvõte
86. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Ülle Pärli, Eleonora Rudakovskaja Juri Lotman pärisnimest. Kokkuvõte
87. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Bruno Osimo Tõlkimise psühholoogilised aspektid. Kokkuvõte
88. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Irene Portis-Winner Eric Wolf: piiride ületaja
89. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Stefano Garzonio Itaalia ooperilibretode “oma (vene) kommetele vastava” ümberpaneku mehhanismid. Kokkuvõte
90. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Stephen Pain Bioretoorika: Sissejuhatus rakenduslikku retoorikasse. Kokkuvõte