Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 81-100 of 583 documents

0.007 sec

81. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Dominique Lestel Inimese ja looma vaheline suhtlemine, keel, evolutsioon. Kokkuvõte
82. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Tom Ziemke Tähenduse epigeneesist robotitel ja organismidel: kas inimsarnasel robotil võiks areneda inim(sarnane)-omailm? Kokkuvõte
83. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Abir U. Igamberdiev Bioloogiline evolutsioon — semiootiliselt piiratud keerukuse kasv. Kokkuvõte
84. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Peet Lepik Universalismist ühenduses maagia käsitusega Juri Lotmani semiootikas
85. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Juri Lotman Mask in an artistic world of Gogol, and the masks of Anatoli Kaplan
86. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Kestutis Nastopka Kaks lähenemist linnaloomise müüdile: süntagmaatika ja paradigmaatika. Kokkuvõte
87. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Mikhail Gasparov Intertekstuaalne analüüs tänapäeval. Kokkuvõte
88. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Marina Grishakova Vaatleja semiootikast. Kokkuvõte
89. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Leonid Tchertov Ruumiline semioos kultuuris. Kokkuvõte
90. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Kati Lindström Autor, maastik ja kommunikatsioon eesti haikus. Kokkuvõte
91. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Maija Könönen Brodski luuletuse “Viies aastapäev” infernaalne alltekst. Kokkuvõte
92. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Ülle Pärli, Eleonora Rudakovskaja Juri Lotman pärisnimest. Kokkuvõte
93. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Bruno Osimo Tõlkimise psühholoogilised aspektid. Kokkuvõte
94. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Irene Portis-Winner Eric Wolf: piiride ületaja
95. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Stefano Garzonio Itaalia ooperilibretode “oma (vene) kommetele vastava” ümberpaneku mehhanismid. Kokkuvõte
96. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Stephen Pain Bioretoorika: Sissejuhatus rakenduslikku retoorikasse. Kokkuvõte
97. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Massimo Leone Piirid ja identiteedid religioosse pöördumise puhul: peegel. Kokkuvõte
98. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Elize Bisanz Esteetilise märgi abstraktne struktuur. Kokkuvõte
99. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Peeter Torop Tõlge kui tõlkimine kui kultuur. Kokkuvõte
100. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Linnar Priimägi Puhtvisuaalne metafoorsus: Juri Lotmani retoorikakontseptsioon kujutavkunstis. Kokkuvõte