Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 61-80 of 317 documents

0.011 sec

61. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Alexei A. Sharov Pragmaatika ja biosemiootika. Kokkuvõte
62. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Mihhail Lotman Omailm ja semiosfäär. Kokkuvõte
63. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Stefan Artmann Semiootilise määramatuse kolm tüüpi Monod’ kaasaegse bioloogia filosoofias. Kokkuvõte
64. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Luis Emilio Bruni Kas ‘kvoorumitaju’ kujutab endast uut tüüpi bioloogilist informatsiooni? Kokkuvõte
65. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Dominique Lestel Inimese ja looma vaheline suhtlemine, keel, evolutsioon. Kokkuvõte
66. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Tom Ziemke Tähenduse epigeneesist robotitel ja organismidel: kas inimsarnasel robotil võiks areneda inim(sarnane)-omailm? Kokkuvõte
67. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Abir U. Igamberdiev Bioloogiline evolutsioon — semiootiliselt piiratud keerukuse kasv. Kokkuvõte
68. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Peet Lepik Universalismist ühenduses maagia käsitusega Juri Lotmani semiootikas
69. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Juri Lotman Mask in an artistic world of Gogol, and the masks of Anatoli Kaplan
70. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Kestutis Nastopka Kaks lähenemist linnaloomise müüdile: süntagmaatika ja paradigmaatika. Kokkuvõte
71. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Mikhail Gasparov Intertekstuaalne analüüs tänapäeval. Kokkuvõte
72. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Marina Grishakova Vaatleja semiootikast. Kokkuvõte
73. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Leonid Tchertov Ruumiline semioos kultuuris. Kokkuvõte
74. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Kati Lindström Autor, maastik ja kommunikatsioon eesti haikus. Kokkuvõte
75. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Maija Könönen Brodski luuletuse “Viies aastapäev” infernaalne alltekst. Kokkuvõte
76. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Ülle Pärli, Eleonora Rudakovskaja Juri Lotman pärisnimest. Kokkuvõte
77. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Bruno Osimo Tõlkimise psühholoogilised aspektid. Kokkuvõte
78. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Irene Portis-Winner Eric Wolf: piiride ületaja
79. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Stefano Garzonio Itaalia ooperilibretode “oma (vene) kommetele vastava” ümberpaneku mehhanismid. Kokkuvõte
80. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Stephen Pain Bioretoorika: Sissejuhatus rakenduslikku retoorikasse. Kokkuvõte