Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 71-80 of 317 documents

0.011 sec

71. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Alexei A. Sharov Pragmaatika ja biosemiootika. Kokkuvõte
72. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Mihhail Lotman Omailm ja semiosfäär. Kokkuvõte
73. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Stefan Artmann Semiootilise määramatuse kolm tüüpi Monod’ kaasaegse bioloogia filosoofias. Kokkuvõte
74. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Luis Emilio Bruni Kas ‘kvoorumitaju’ kujutab endast uut tüüpi bioloogilist informatsiooni? Kokkuvõte
75. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Dominique Lestel Inimese ja looma vaheline suhtlemine, keel, evolutsioon. Kokkuvõte
76. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Tom Ziemke Tähenduse epigeneesist robotitel ja organismidel: kas inimsarnasel robotil võiks areneda inim(sarnane)-omailm? Kokkuvõte
77. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Abir U. Igamberdiev Bioloogiline evolutsioon — semiootiliselt piiratud keerukuse kasv. Kokkuvõte
78. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Peet Lepik Universalismist ühenduses maagia käsitusega Juri Lotmani semiootikas
79. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Juri Lotman Mask in an artistic world of Gogol, and the masks of Anatoli Kaplan
80. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Kestutis Nastopka Kaks lähenemist linnaloomise müüdile: süntagmaatika ja paradigmaatika. Kokkuvõte