Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 61-80 of 583 documents

0.104 sec

61. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Donald Favareau Teispool oma ja võõrast: intersubjektiivsuse neurosemiootiline ilmumine. Kokkuvõte
62. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Vefa Karatary, Yağmur Denizhan “Akna” evolutsioon. Kokkuvõte
63. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Frederik Stjernfelt Tractatus Hoffmeyerensis: Biosemiootika väljendatuna 22 alushüpoteesi kaudu. Kokkuvõte
64. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Andres Luure Elu mõistmise poole: transsemiootilised analoogiad. Kokkuvõte
65. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Peter Harries-Jones Kui seosed muutuvad siduvateks: Batesoni interaktiivse vaate olulisusest biosemiootikale. Kokkuvõte
66. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Claus Emmeche Kana ja Orpheuse muna: tähenduse funktsioonist ja funktsiooni tähendusest. Kokkuvõte
67. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Søren Brier Intrasemiootika ja kübersemiootika. Kokkuvõte
68. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Peder Voetmann Christiansen Habitueerumine kui sümmeetria murdumine varases universumis. Kokkuvõte
69. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Kalevi Kull Märk ei ole elus. Tekst küll. Kokkuvõte
70. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Andreas Weber “Tundes” märke: tähenduse päritolu Susanne K. Langeri ja Hans Jonase bioloogilises filosoofias. Kokkuvõte
71. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Elling Ulvestad Biosemiootilise teadmise tarvilikkus maavälise mõistusliku elu usaldusväärseil otsinguil. Kokkuvõte
72. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Anton Markoš, Fatima Cvrčková Tagasi eluteaduse juurde. Kokkuvõte
73. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Tommi Vehkavaara Miks ja kuidas naturaliseerida biosemiootika jaoks semiootilisi kontsepte. Kokkuvõte
74. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Aleksei Turovski Tervise ja haiguse zoosemiootikast. Kokkuvõte
75. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Kaie Kotov Semiosfäär: olemise keemia. Kokkuvõte
76. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Edwina Taborsky Energia ja evolutsiooniline semioos. Kokkuvõte
77. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Alexei A. Sharov Pragmaatika ja biosemiootika. Kokkuvõte
78. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Mihhail Lotman Omailm ja semiosfäär. Kokkuvõte
79. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Stefan Artmann Semiootilise määramatuse kolm tüüpi Monod’ kaasaegse bioloogia filosoofias. Kokkuvõte
80. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Luis Emilio Bruni Kas ‘kvoorumitaju’ kujutab endast uut tüüpi bioloogilist informatsiooni? Kokkuvõte