Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 61-80 of 114 documents

0.171 sec

61. Forum Philosophicum: Volume > 19 > Issue: 2
Piotr S. Mazur Roman Darowski: Philosophical Anthropology; Outline of Fundamental Problems; Translated from Polish by Łukasz Darowski SDS
62. Forum Philosophicum: Volume > 19 > Issue: 2
Marek Lechniak Józef Bremer: Osoba — fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych [Persons: Fiction or Reality? The Identity and Unity of the “Self” in the Light of Neurological Research]
63. Forum Philosophicum: Volume > 2
Artur Rybowicz SJ Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, [A Philosophy of Culture, The Inspirations of Personalism]
64. Forum Philosophicum: Volume > 2
Kazimierz Puchowski Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku [Philosophy in Jesuit Schools in Poland in the 16th Century]
65. Forum Philosophicum: Volume > 2
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995. Opracował Ludwik Grzebień SJ przy wspölpracy zespolu jezuitöw [Encyclopaedia of Information on the Jesuits on the Territories of Poland and Lithuania, 1564-1995. Ed. L. Grzebień SJ]
66. Forum Philosophicum: Volume > 2
Dominik Wider OCD Zagadnienie doświadczenia religijnego (Próba syntezy) [The Problem of Religious Experience. Attempt of synthesis]
67. Forum Philosophicum: Volume > 2
JS Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej [The Christian Enlightenment. A study in the history of Polish philosophical culture]
68. Forum Philosophicum: Volume > 2
RG Intensywność doświadczenia religijnego a koncepcja siebie [Intensity of Religious Experience and Self-Concept]
69. Forum Philosophicum: Volume > 2
Stanisław Pyszka SJ Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668 [The Vision of the State in the Teaching of the Polish Jesuits in 1564-1668]
70. Forum Philosophicum: Volume > 20 > Issue: 1
Roman Darowski Jakub Gorczyca: Zarys etyki fundamentalnej; Być dla drugiego
71. Forum Philosophicum: Volume > 20 > Issue: 1
Marek Lechniak Jason Stanley: Know How
72. Forum Philosophicum: Volume > 20 > Issue: 2
Anna Zhyrkova George E. Karamanolis: The Philosophy of Early Christianity
73. Forum Philosophicum: Volume > 21 > Issue: 1
Krzysztof Śnieżyński Vernunftreligion und Offenbarungsglaube. Zur Erörterung einer seit Kant verschärften Problematik
74. Forum Philosophicum: Volume > 21 > Issue: 1
Łukasz Bartkowicz Philosopher’s Crystal: The Treacherous Terrain of Tassatarius
75. Forum Philosophicum: Volume > 21 > Issue: 2
Carl Humphries Tomasz Mróz: Selected Issues in the History of Polish Philosophy (Erasmus Lectures at Vilnius University)
76. Forum Philosophicum: Volume > 3
Arkadiusz Tieplakoff SJ Kształtowanie postawy obywatelskiej, Zbiór tekstów pod redakcją Piotra Lenartowicza SJ. [The Formation of the Civic Responsability. Texts edited by Piotr Lenartowicz, S.J.]
77. Forum Philosophicum: Volume > 4
Piotr Lenartowicz SJ Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm [Methodological aspects of evolutionism - creationism controversy]
78. Forum Philosophicum: Volume > 4
Krzysztof Mądel SJ Pojęcie piękna w „Process And Reality" i „Adventures of Ideas" Alfreda Northa Whiteheada [The Notion of Beauty in the „Process And Reality" and „Adventures of Ideas" of Alfred North Whitehead]
79. Forum Philosophicum: Volume > 4
Józef Bremer SJ Elementy teorii poznania - szkice wykiadow [Elements of the theory of knowledge - lecture drafts]
80. Forum Philosophicum: Volume > 5
Bogdan Lisiak SJ Studia z filozofii jezuitów w Polsce XVII i XVIII wieku [The Studies on the Jesuit Philosophy in Poland in the 17th and 18th Centuries]