Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 61-80 of 199 documents

0.129 sec

61. Forum Philosophicum: Volume > 2
Stanisław Ziemiański SJ Spór o przygodność
62. Forum Philosophicum: Volume > 2
Tadeusz Ślipko SJ Filozofia polska w latach przełomu
63. Forum Philosophicum: Volume > 2
J.C. Nyíri, Adam Żak SJ Indywidualizm i elita w epoce informacji
64. Forum Philosophicum: Volume > 2
Piotr Aszyk SJ Wybrane aspekty proporcjonalizmu
65. Forum Philosophicum: Volume > 2
Publikacje Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (Publications of the Jesuit Faculty of Philosophy in Cracow)
66. Forum Philosophicum: Volume > 2
Jolanta Koszteyn, Piotr Lenartowicz SJ Adaptacja biologiczna: zależność czy niezalezność od środowiska?
67. Forum Philosophicum: Volume > 2
Stanisław Ziemiański SJ Uwagi na temat krytyki dowodów na istnienie Boga w ksiązce L. Kołakowskiego Jeśli Boga nie ma
68. Forum Philosophicum: Volume > 2
Harold M. Stahmer, Aneta Nowak Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) i Michaił Bachtin (1895-1975): Mowa, duch i przemiana społeczna
69. Forum Philosophicum: Volume > 2
Ks. Jerzy Koperek Współczesny liberalizm amerykański wobec kwestii społecznej
70. Forum Philosophicum: Volume > 2
Henryk Majkrzak SCJ Godność człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu
71. Forum Philosophicum: Volume > 2
Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie - Informacje ogólne
72. Forum Philosophicum: Volume > 3
Józef Bremer SJ Selbstauflösung des Humanismus. Die philosophisch-anthropologischen Voraussetzungen für den Zusammenbruch des Kommunismus
73. Forum Philosophicum: Volume > 3
Jerzy Machnacz Zaproszenie do (samodzielnego) myślenia
74. Forum Philosophicum: Volume > 3
Jözef Bremer SJ Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas
75. Forum Philosophicum: Volume > 3
Ks. Jerzy Koperek Problem społeczny współczesnych przemian w kontekście krytyki kapitalizmu liberalnego ze stanowiska nauki społecznej Kościoła
76. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Pyszka SJ Praktyczna działalność jezuitów polskich i litewskich na rzecz chłopów w trakcie pierwszego stulecia istnienia zakonu w Polsce (od 1564)
77. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Obirek SJ Jezuici a polski sarmatyzm
78. Forum Philosophicum: Volume > 3
Harold M. Stahmer, Miroslaw Bożek SJ Mowa i rzeczjnvistość w trzecim tysiącleciu: dziedzictwo Eugena Rosenstocka-Huessy, Michaiła Bachtina, Martina Bubera i Franza Rosenzweiga
79. Forum Philosophicum: Volume > 3
Artur Rybowicz SJ Wprowadzenie do personalistycznej koncepcji wszechświata według Johna Macmurray (1891-1976)
80. Forum Philosophicum: Volume > 3
Sven K. Knebel Antonio Perez SJ (1599-1649) i jego związki z polską scholastyką jezuicką