Displaying: 61-80 of 317 documents

0.014 sec

61. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Jesper Hoffmeyer Uexkülli ‘plaanipärasus’. Kokkuvõte
62. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Han-liang Chang Semiootik või hermeneutik?: Jakob von Uexküll, taas. Kokkuvõte
63. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Jakob von Uexküll, Thure von Uexküll Igavene küsimus: Bioloogilised variatsioonid ühele Platoni dialoogile. Kokkuvõte
64. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Leonid Tchertov Pertseptograafiline kood visuaalkultuuris. Kokkuvõte
65. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Richard L. Lanigan Maurice Merleau-Ponty ja Michel Foucault’ semiootiline fenomenoloogia. Kokkuvõte
66. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Linnar Priimägi Kultuuri autokatalüütilise päritolu problem Juri Lotmani kultuurifilosoofias. Kokkuvõte
67. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Juri Lotman Semiosfäärist. Kokkuvõte
68. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Kalevi Kull Semiosfäär ja kahetine ökoloogia: Kommunikatsiooniparadoksid. Kokkuvõte
69. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Jorge Conesa Sevilla Jätkuva loomingu valdkond: George Herbert Mead’i semiootika ja selle tulemid biosemiootikas, semiootilise maatriksi teoorias ja ökoloogilises eetikas. Kokkuvõte
70. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Peeter Torop Semiosfäär ja/kui kultuurisemiootika uurimisobjekt. Kokkuvõte
71. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Alexander V. Kozin Üleminek ingliga. Kokkuvõte
72. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Luule Epner Rahvusliku identiteedi uuestimääratlemisest klassikamängude kaudu. Kokkuvõte
73. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Janelle Reinelt Rahvuslikud märgid: eesti identiteet etenduses. Kokkuvõte
74. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Leonid Tchertov Ruumiline semioos ja aeg. Kokkuvõte
75. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Олег Борисович Заславский Väike inimene mitte-eukleidilises maailmas: kunstilisest ruumist Tom Stoppard’i filmis ja näidendis “Rosencrantz ja Guildenstern on surnud”. Kokkuvõte
76. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Ester Võsu, Alo Joosepson Rahvuslike identiteetide lavastamine kaasaegses eesti teatris ja filmis. Kokkuvõte
77. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Dinda L. Gorlée Vihjed ja oletused: semio-loogikalise argumentatsiooni õiguslikud vormid. Kokkuvõte
78. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Daniele Monticelli Globaalsuselt partsiaalsusele: Semiootilised vastupanupraktikad sõja diskursusele. Kokkuvõte
79. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Anneli Saro Von Krahli teater eesti kultuuripärandit ümber mängimas. Kokkuvõte
80. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 1
Guido Ipsen Keskkonnast kultuurini: Pidevuse tahud. Kokkuvõte