Displaying: 61-80 of 583 documents

0.018 sec

61. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Marcin Brocki Семиотика культуры и новая польская этнология. Резюме
62. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Han-liang Chang Является ли язык первичной моделирующей системой? О понятии семиосферы у Юрия Лотмана. Резюме
63. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Susan Petrilli Modelleerimine, dialoog, globaalsus: biosemiootika ja enesesemiootika. 2. Biosemiootika, enesesemiootika ja semioeetika. Kokkuvõte
64. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Frederik Stjernfelt Spionaaži ontoloogia reaalsuses ja kirjanduses: ikoonilisuse juhtum. Kokkuvõte
65. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Loreta Mačianskaitė Süü semiootika (kahe leedu kirjandusteksti analüüs). Kokkuvõte
66. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Frederik Stjernfelt Онтология шпионажа в реальности и в литературе: проблема иконичности. Резюме
67. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Morten Tønnessen Этика умвельта. Резюме
68. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Jelena Grigorjeva Lotman mimeesist. Kokkuvõte
69. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Kalevi Kull Ladder, tree, web: The ages of biological understanding
abstract | view |  rights & permissions
Fundamental turns in biological understanding can be interpreted as replacements of deep models that organise the biological knowledge. Three deep models distinguished here are a holistic ladder model that sees all levels of nature being complete (from Aristotle to the 18th century), a modernist tree model that emphasises progress and evolution (from Enlightenment to the recent times), and a web model that evaluates diversity (since the 20th century). The turn from the tree model to the web model in biology includes (1) a transfer from modern to postmodern approaches, (2) a shift of semiotic threshold to the border of life, and (3) building the semiotic models of living systems, i.e., the rise of biosemiotics.
70. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Stepan Davtian, Tatyana Chernigovskaya Psühhiaatria vabas langemises: semiootilise toe otsinguil. Kokkuvõte
71. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Peeter Torop Semiosfääriline mõistmine: tekstuaalsus. Kokkuvõte
72. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Han-liang Chang К семиотике паразитизма. Резюме
73. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Tommi Vehkavaara Loomulik huvi, interaktiivne esitus, objektide ja omailma kujunemine: peamiste semiootiliste mõistete piiritlemine biosemiootika jaoks
74. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Stepan Davtian, Tatyana Chernigovskaya Психиатрия в свободном падении: в поисках семиотической опоры. Резюме
75. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Marina Aptekman Keele ja reaalsuse probleem vene modernismis: mirotvorchestvo mõiste Aleksei Remizovi raamatus “Rossija v pismenah”. Kokkuvõte
76. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Jan Levchenko Русский формалист на rendez-vous со своей историей. Резюме
77. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Kalevi Kull Redel, puu, võrk: arusaamise ajastud bioloogias. Kokkuvõte
78. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Maria-Kristiina Lotman Rütmisemantikast: formaalsed erinevused karakterite vahel tragöödia Oresteia erinevates versioonides. Kokkuvõte
79. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Han-liang Chang Parasitismi semiootikast. Kokkuvõte
80. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Maria-Kristiina Lotman О семантике ритма: формальные особенности в речах персонажей Орестеи. Резюме