Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 51-54 of 54 documents

0.091 sec

51. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 1
Ulrich G. Leinsle Drachen und Sirenen. Die Rationalisierung und Abwicklung der Mythologie an den europäischen Universitäten: A Journal of Analytic Scholasticism
52. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 2
Ondřej Špaček Suárez a jeho metafyzika: Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty
53. Studia Neoaristotelica: Volume > 8 > Issue: 2
David Peroutka OCD O separovaných substancích: A Journal of Analytic Scholasticism
54. Studia Neoaristotelica: Volume > 9 > Issue: 3
Matej Drobňák Jaroslav Peregrin: Člověk a pravidla (Matej Drobňák)