Search narrowed by:Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 51-60 of 2675 documents

0.06 sec

51. Forum Philosophicum: Volume > 11
Roman Darowski J. Angiolini, Institutiones philosophicae, De Ente ejusque essentia ac existentia (latine / po polsku)
52. Forum Philosophicum: Volume > 11
Karol Giedrojć Wprowadzenie do teorii politycznej Erica Voegelina
53. Forum Philosophicum: Volume > 11
Jerzy Machnacz Edith-Stein-Jahrbuch
54. Forum Philosophicum: Volume > 11
Piotr Aszyk Zagadnienia filozoficzne w bioetyce Ryszarda Otowicza
55. Forum Philosophicum: Volume > 11
Józef Bremer Religiöse Erfahrung zwischen Emotion und Kognition: William James' Karl Girgensohns, Rudolf Ottos und Carl Gustav Jungs Psychologie des religiösen Erleben
56. Forum Philosophicum: Volume > 2
Bogdan Lisiak SJ Pojęcie prawdy w Adventures of Ideas Alfreda Northa Whiteheada
57. Forum Philosophicum: Volume > 2
Franciszek Bargieł SJ Filozofia Jana Morawskiego SJ (1633-1700)
58. Forum Philosophicum: Volume > 2
Ks. Stanislaw Kowalczyk Relacja państwo-Kościół w ujęciu Jacquesa Maritaina
59. Forum Philosophicum: Volume > 2
Roman Darowski SJ Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku, Próba syntezy
60. Forum Philosophicum: Volume > 2
Andrzej Zoll Państwo prawa