Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 41-60 of 583 documents

0.009 sec

41. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 1
Claus Emmeche Bioinvasioon, globaliseerumine ja kultuurilise ning bioloogilise mitmekesisuse võimalikkused - ökosemiootilisi vaatlusi. Kokkuvõte
42. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 1
John Deely Füsiosemioosis semiootilises spiraalis: mõttejoon. Kokkuvõte
43. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 1
Solomon Marcus Conway "elu mäng" ja ökosüsteemi esirus Uexkülli omailma mudeli abil. Kokkuvõte
44. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 1
Christina Ljungberg Metsik loodus ökosemiootilises perspektiivis. Kokkuvõte
45. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Paul Cobley Narratiivsete žanrite analüüs. Kokkuvõte
46. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Marina Grishakova Metafoor ja narratiiv. Kokkuvõte
47. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Paul Bouissac Märkidest. meemidest ja mikroelektromehhaanilistest süsteemidest: evolutsioonilise ökosemiootika suunas. Kokkuvüte
48. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Rodney J. Clarke Sotsiosemiootiline panus tegevuspraktika süsteemsesse semiootilisse analüüsi. Kokkuvõte
49. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Han-liang Chang Loomade nimetamine Hiina kirjas. Kokkuvõte
50. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Elin Sütiste Tõlkides seitsetteist silpi. Kokkuvõte
51. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Eero Tarasti Looduse metafoorid ja organitsism muusika epistemoloogias: "biosemiootiline" sissejuhatus Jean Sibeliuse sümfoonilise mõtte analüüsi. Kokkuvõte
52. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Marlen Tonnessen Uexkülli bio-ontoloogia piirjooni. Kokkuvõte
53. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Floyd Merrell Lotmani semiosfäär, Peirce'i kategooriad ja kultuuri eluvormid. Kokkuvõte
54. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Kalevi Kull Märge bioretoorika kohta. Kokkuvõte
55. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Mihhail Lotman Kultuurisemiootika ja hirmu fenomenoloogia. Kokkuvõte
56. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Anti Randvür Sotsiosemiootilised perspektiivid kultuuri ja ühiskonna uurimisel. Kokkuvõte
57. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Ivan Mladenov Piiritu semioosis ja heteroglossia (C. S. Peirce ja M. M. Bahtin). Kokkuvõte
58. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Maria-Kristiina Lotman Antiikvärsi prosoodiaja värsisüsteemid. Kokkuvõte
59. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Larissa Naiditch Arvsõnade semantilistest omadustest ja arvsõnade kasutamisest teatud tekstides. Kokkuviõte
60. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Irene Machado Projektsioonid: kultuurisemiootika Brasiilias. Kokkuvõte