Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 41-60 of 1936 documents

Show/Hide alternate language

0.244 sec

41. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 1
Krescenty Dudak Krescenty Dudak
Zarys problematyki poznawczej w Summae Quaestionum Henryka z Gandawy
Zarys problematyki poznawczej w Summae Quaestionum Henryka z Gandawy

42. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 1
Tadeusz Kwiatkowski Tadeusz Kwiatkowski
Dialektyka Arystotelesa
La Dialectique d’Aristote

view |  rights & permissions
43. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
O nowszych badaniach dowodu oritologicznego Anzelma z Canterbury
Recherches Récentes sur la Preuve Ontologique d’Anselme de Cantorbéry

view |  rights & permissions
44. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 2
Karolina Maria Kasperkiewicz Karolina Maria Kasperkiewicz
Przyjaźń, jej miejsce i zadanie w systemie filozofii moralnej Arystotelesa
L’Amitie, sa Place et son Rôle dans le Système de la Philosophie Morale d'Aristote

view |  rights & permissions
45. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 2
Władysław Kamil Szymański Władysław Kamil Szymański
Problematyka dobra w Enneadach Plotyna
Le Problème de la Bonté dans les Enneades de Plotin

view |  rights & permissions
46. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 2
Czesław Strzeszewski Czesław Strzeszewski
Obowiązki i cele pracy ludzkiej w filozofii społecznej św. Tomasza z Akwinu
Le Travail Humain Comme Devoir et Comme Fin au Point de Vue de la Philosophie Sociale de Saint Thomas d'Aquin

view |  rights & permissions
47. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 2
Władysław Piwowarski Władysław Piwowarski
Podstawowe społeczne zasady prawa naturalnego
Principes Sociaux Fondamentaux du Droit Naturel

view |  rights & permissions
48. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 2
Tadeusz Styczeń Tadeusz Styczeń
Możliwość etyki naukowej u Johna Locke'a
The Possibility of Scientific Ethics in the Work of John Locke

view |  rights & permissions
49. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 2
Jozef Majka Jozef Majka
Zagadnienie lichwy w okresie scholastyki
Le Probleme de l'Usure dans la Scolastique

view |  rights & permissions
50. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 3
Szczepan W. Slaga Szczepan W. Slaga
Odrębność żywej materii na przykładzie wirusow
Odrębność żywej materii na przykładzie wirusow

51. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 3
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Metafizyka naturalnego powstawania rzeczy według św. Tomasza z Akwinu
La Métaphysique de la Génération Naturelle Chez Saint Thomas d'Aquin

view |  rights & permissions
52. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 3
Iwo Kołodziejczyk Iwo Kołodziejczyk
Matematyczny dowód na istnienie Boga w Philosophia mathematica Erharda Weigla
La Preuve Mathématique de L'existence de Dieu dans Philosophia Mathematic a de Weigel

view |  rights & permissions
53. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 3
Kazimierz Klósak Kazimierz Klósak
Czy mamy dowod filozoficzny za początkiem czasowym wszechświata
Avons-Nous une Preuve pour le Commencement Temporaire de l'Univers?

view |  rights & permissions
54. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 3
Stanislaw Adamczyk Stanislaw Adamczyk
O. Piotr Hoenen SJ (1880—1961). Wspomnienie pośmiertne
O. Piotr Hoenen SJ (1880—1961). Wspomnienie pośmiertne

55. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Wulkanizm i trzęsienia ziemi w geoenergetycznym zespole zjawisk
Volcanic Eruptions and Earthquakes in the Geoenergetic System

view |  rights & permissions
56. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 3
Mieczysław Lubawski Mieczysław Lubawski
Zagadnienie arytmetyzacji kontinuum
Le Problème de l'Arithmétisation du Continu

view |  rights & permissions
57. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Prawa przyrody jako uogólnienia indukcyjne
Prawa przyrody jako uogólnienia indukcyjne

58. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Psychologów Klinicznych
Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Psychologów Klinicznych

59. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Psychologia w lecznictwie
Psychologia w lecznictwie

60. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
J. P. J. P.
Jubileusz o. prof. Pawła Siwka TJ
Jubileusz o. prof. Pawła Siwka TJ