Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 41-50 of 91 documents

0.064 sec

41. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Obirek SJ Jezuici a polski sarmatyzm
42. Forum Philosophicum: Volume > 3
Harold M. Stahmer, Miroslaw Bożek SJ Mowa i rzeczjnvistość w trzecim tysiącleciu: dziedzictwo Eugena Rosenstocka-Huessy, Michaiła Bachtina, Martina Bubera i Franza Rosenzweiga
43. Forum Philosophicum: Volume > 3
Artur Rybowicz SJ Wprowadzenie do personalistycznej koncepcji wszechświata według Johna Macmurray (1891-1976)
44. Forum Philosophicum: Volume > 3
Sven K. Knebel Antonio Perez SJ (1599-1649) i jego związki z polską scholastyką jezuicką
45. Forum Philosophicum: Volume > 3
Henryk Majkrzak SCJ Problem przyjaźni w myśli Arystotelesa
46. Forum Philosophicum: Volume > 3
Roman Darowski SJ Piotr Viana SJ (1549-1609) i jego działalność filozoficzna na Litwie
47. Forum Philosophicum: Volume > 3
Aleksander Posacki SJ „Tragizm inicjacyjny" u F. Dostojewskiego według W. Iwanowa
48. Forum Philosophicum: Volume > 3
Józef Bremer SJ W, Sellars'a zmodyfikowana teoria identyczności
49. Forum Philosophicum: Volume > 3
Tadeusz Ślipko SJ Sprawiedliwość w świetle etyki
50. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Ziemiański SJ Filozoficzne implikacje ortodoksyjnej interpretacji teorii kwantów