Displaying: 41-60 of 583 documents

0.01 sec

41. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Sadeq Rahimi Kas kultuuriloogika on asjakohane mõiste? Semiootiline lähenemine kultuuri ja loogika uurimisele. Kokkuvõte
42. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Marcello Barbieri Orgaanilised koodid: metafoorid või tõelused? Kokkuvõte
43. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Maria del Mar Llera Прагматический подход к межкультурной этике: Основные черты развития коммуникации между национальными группами. Резюме
44. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Bruno Osimo Veider, väga veider, nagu unenäos: piirid ja tõlked filmis “Strogij Junosha” (“Range noormees”). Kokkuvõte
45. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Maria del Mar Llera Pragmaatilisi lähenemisi kultuuridevahelisele eetikale: Rahvusgruppide vahelise kommunikatsiooni edendamise põhijooni. Kokkuvõte
46. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Augusto Ponzio Моделирование, диалог, глобальность: биосемиотика и семиотика самости. 1. Семиозис, моделирование, диалогизм. Резюме
47. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Torkild Thellefsen, Christian Jantzen Чем являются отношения: изучение концептуальных связей, сдвиг значения и профилирование знания. Резюме
48. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Jelena Grigorjeva Лотман о мимесисе. Резюме
49. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Torkild Thellefsen, Christian Jantzen Mis on suhted: kontseptuaalsete suhete uuring, tähenduse nihe ja teadmise profileering. Kokkuvõte
50. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Dalia Satkauskytė “Poeetide rahva” müüt ja massikirjanduse fenomen Leedus. Kokkuvõte
51. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Loreta Mačianskaitė Семиотика вины (на основе анализа двух текстов литовской литературы). Резюме
52. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Marcin Brocki Kultuurisemiootika ja uus poola etnoloogia. Kokkuvõte
53. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Bruno Osimo Странный, очень странный, как во сне: границы и переводы в фильме “Строгий юноша”. Резюме
54. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Dalia Satkauskytė Миф народа поэтов и феномен массовой поэзии в Литве. Резюме
55. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Morten Tønnessen Omailma eetika. Kokkuvõte
56. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Augusto Ponzio Modelleerimine, dialoog, globaalsus: biosemiootika ja enesesemiootika. 1. Semioos, modelleerimine, dialogism. Kokkuvõte
57. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Han-liang Chang Kas keel on esmane modelleeriv süsteem? Juri Lotmani mõistest ‘semiosfäär’. Kokkuvõte
58. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Susan Petrilli Моделирование, диалог, глобальность: биосемиотика и семиотика самости. 2. Биосемиотика, семиотика самости и семиоэтика. Резюме
59. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Timo Maran Мимесис как явление семиотической коммуникации. Резюме
60. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Timo Maran Mimees kui semiootilise kommunikatsiooni nähtus. Kokkuvõte