Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 41-50 of 317 documents

0.004 sec

41. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Paul Cobley Narratiivsete žanrite analüüs. Kokkuvõte
42. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Marina Grishakova Metafoor ja narratiiv. Kokkuvõte
43. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Paul Bouissac Märkidest. meemidest ja mikroelektromehhaanilistest süsteemidest: evolutsioonilise ökosemiootika suunas. Kokkuvüte
44. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Rodney J. Clarke Sotsiosemiootiline panus tegevuspraktika süsteemsesse semiootilisse analüüsi. Kokkuvõte
45. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Han-liang Chang Loomade nimetamine Hiina kirjas. Kokkuvõte
46. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Elin Sütiste Tõlkides seitsetteist silpi. Kokkuvõte
47. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Eero Tarasti Looduse metafoorid ja organitsism muusika epistemoloogias: "biosemiootiline" sissejuhatus Jean Sibeliuse sümfoonilise mõtte analüüsi. Kokkuvõte
48. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Marlen Tonnessen Uexkülli bio-ontoloogia piirjooni. Kokkuvõte
49. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Floyd Merrell Lotmani semiosfäär, Peirce'i kategooriad ja kultuuri eluvormid. Kokkuvõte
50. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Kalevi Kull Märge bioretoorika kohta. Kokkuvõte