Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-40 of 2001 documents

0.13 sec

21. Forum Philosophicum: Volume > 2
Andrzej Zoll Państwo prawa
22. Forum Philosophicum: Volume > 2
Stanisław Ziemiański SJ Spór o przygodność
23. Forum Philosophicum: Volume > 2
Tadeusz Ślipko SJ Filozofia polska w latach przełomu
24. Forum Philosophicum: Volume > 2
J.C. Nyíri, Adam Żak SJ Indywidualizm i elita w epoce informacji
25. Forum Philosophicum: Volume > 2
Piotr Aszyk SJ Wybrane aspekty proporcjonalizmu
26. Forum Philosophicum: Volume > 2
Harold M. Stahmer, Aneta Nowak Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) i Michaił Bachtin (1895-1975): Mowa, duch i przemiana społeczna
27. Forum Philosophicum: Volume > 2
Ks. Jerzy Koperek Współczesny liberalizm amerykański wobec kwestii społecznej
28. Forum Philosophicum: Volume > 3
Jerzy Machnacz Zaproszenie do (samodzielnego) myślenia
29. Forum Philosophicum: Volume > 3
Ks. Jerzy Koperek Problem społeczny współczesnych przemian w kontekście krytyki kapitalizmu liberalnego ze stanowiska nauki społecznej Kościoła
30. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Pyszka SJ Praktyczna działalność jezuitów polskich i litewskich na rzecz chłopów w trakcie pierwszego stulecia istnienia zakonu w Polsce (od 1564)
31. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Obirek SJ Jezuici a polski sarmatyzm
32. Forum Philosophicum: Volume > 3
Harold M. Stahmer, Miroslaw Bożek SJ Mowa i rzeczjnvistość w trzecim tysiącleciu: dziedzictwo Eugena Rosenstocka-Huessy, Michaiła Bachtina, Martina Bubera i Franza Rosenzweiga
33. Forum Philosophicum: Volume > 3
Artur Rybowicz SJ Wprowadzenie do personalistycznej koncepcji wszechświata według Johna Macmurray (1891-1976)
34. Forum Philosophicum: Volume > 3
Sven K. Knebel Antonio Perez SJ (1599-1649) i jego związki z polską scholastyką jezuicką
35. Forum Philosophicum: Volume > 3
Henryk Majkrzak SCJ Problem przyjaźni w myśli Arystotelesa
36. Forum Philosophicum: Volume > 3
Roman Darowski SJ Piotr Viana SJ (1549-1609) i jego działalność filozoficzna na Litwie
37. Forum Philosophicum: Volume > 3
Aleksander Posacki SJ „Tragizm inicjacyjny" u F. Dostojewskiego według W. Iwanowa
38. Forum Philosophicum: Volume > 3
Józef Bremer SJ W, Sellars'a zmodyfikowana teoria identyczności
39. Forum Philosophicum: Volume > 3
Tadeusz Ślipko SJ Sprawiedliwość w świetle etyki
40. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Ziemiański SJ Filozoficzne implikacje ortodoksyjnej interpretacji teorii kwantów