Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 201-220 of 1936 documents

Show/Hide alternate language

0.121 sec

201. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Człowiek i czas: refleksje psychologiczne
Man and Time

view |  rights & permissions
202. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Rzetelność i trafność polskiego przekładu 14-czynnikowego kwestionariusza do badania osobowości dzieci 8—12-letnich
Reliability and Validity of the Polish Translation of R. B. Porter And R. B. Cattell’s C. P. Q.

view |  rights & permissions
203. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Mieczysław Niewiadomski Mieczysław Niewiadomski
Cechy osobowości skrupulatów
Personality Traits of Individuals With Scruples

view |  rights & permissions
204. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Niektóre podstawy klasyfikacji metod skalowania w naukach behawioralnych
Certain Bases for Classification of Scaling Methods in the Behavioural Sciences

view |  rights & permissions
205. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Współczesny pogląd na etiologię choroby L. Downa
The Contemporary View of the Etiology of Down’s Disease

view |  rights & permissions
206. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Zakłady naukowe na specjalizacji filozoficzno-psychologicznej KUL
Zakłady naukowe na specjalizacji filozoficzno-psychologicznej KUL

207. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Zenon Kałuża Zenon Kałuża
Wykaz publikacji Stefana Swieżawskiego
Wykaz publikacji Stefana Swieżawskiego

208. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Marian Kurdziałek Marian Kurdziałek
Rzecznik philosophiae perennis
Rzecznik philosophiae perennis

209. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Jan Lewicki Jan Lewicki
W sprawie poglądow filozoficznych św. Bernarda z Clairvaux
A Propos des Vues Philosophiques de St. Bernard de Clairvaux

view |  rights & permissions
210. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Marian Plezia Marian Plezia
Arystoteles i Aleksander Wielki
De Aristotele et Alexandro Magno

view |  rights & permissions
211. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
Ockhama koncepcja wiedzy przyrodniczej
Ockham’s Idea of Natural Science

view |  rights & permissions
212. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Izydora Dąmbska Izydora Dąmbska
Semiotyka wyrazów funkcyjnych w Dialektyce Abelarda
La Semiotique des „Dictiones Indefinitae” Dans la Dialectique d’Abelard

view |  rights & permissions
213. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Eugeniusz Wojtacha Eugeniusz Wojtacha
O metafizycznej strukturze bytu substantywnego
On the Metaphysical Structure of Substantive Being

view |  rights & permissions
214. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Zofia Włodek Zofia Włodek
Nieznany mistrz paryski Jan Le Damoisiau i komentarze do dzieł Arystotelesa w rkp IV F 8 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Un Maitre Parisien Inconnu, Jean le Damoisiau et les Commentaires des Oeuvres D’Aristote Dans le Ms. Iv F 8 De La Bibliotheque de L’Universite de Wrocław

view |  rights & permissions
215. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Mieczysław Markowski Mieczysław Markowski
Stanowisko polskich średniowiecznych komentatcrów Isagogi Porfiriusza wobec wiklefowskiej teorii uniwersaliow
The Position of Polish Medieval Commentators of Porphyrius’ Isagoge Regarding Wycliffe’s Theory of the Universals

view |  rights & permissions
216. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Franciszek Tokarz Franciszek Tokarz
Nauka samego Buddy czy późniejszy jej rozwój?
The Teaching of the Buddha Himself or a Later Evolution?

view |  rights & permissions
217. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Mieczysław A. Krąpiec Mieczysław A. Krąpiec
Materia i forma — ich rożne rozumienie wr historii filozofii
Matter and Form

view |  rights & permissions
218. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Antoni Siemianowski Antoni Siemianowski
Pojęcie nieskończoności u Henryka z Gandawy
L’Idee de L’Infinite Chez Henri de Gand

view |  rights & permissions
219. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Z dziejow historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918—1966)
Z dziejow historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918—1966)

220. Roczniki Filozoficzne: Volume > 16 > Issue: 1
Jan Czerkawski Jan Czerkawski
Hannibala Rosselego renesansowa próba odnowy filozofii chrześcijańskiej
Tentative de Renover la Philosophie Chretienne Entreprise par Hannibal Rosseli, Philosophe de la Renaissance

view |  rights & permissions