Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-40 of 176 documents

0.109 sec

21. Forum Philosophicum: Volume > 11
Red Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)
22. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stanisław Ziemiański Powszechna Encyklopedia Filozofii
23. Forum Philosophicum: Volume > 11
Red Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku
24. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stanisław Głaz L'esperienza tragica come iniziazione: Lev Šestov
25. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stan Leśniak Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin
26. Forum Philosophicum: Volume > 11
Piotr Lenartowicz Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej
27. Forum Philosophicum: Volume > 11
Grzegorz Hołub Presentation of the Encyclopaedia of Bioethics
28. Forum Philosophicum: Volume > 11
Jerzy Machnacz Edith-Stein-Jahrbuch
29. Forum Philosophicum: Volume > 11
Robert Janusz Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umyshi a problem świadomości
30. Forum Philosophicum: Volume > 11
Józef Bremer Religiöse Erfahrung zwischen Emotion und Kognition: William James' Karl Girgensohns, Rudolf Ottos und Carl Gustav Jungs Psychologie des religiösen Erleben
31. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 1
Ryszard Mordarski Daniel C. Dennett, Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon by Ryszard Mordarski
32. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 1
Grzegorz Hołub Tadeusz Biesaga, Elementy etyki lekarskiej [Issues in Medical Ethics] by Grzegorz Hołub
33. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 1
Marek Pepliński Erik J. Wielenberg, Value and Virtue in a Godless Universe by Marek Pepliński
34. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 1
Jarosław Paszyński Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki [Begriffsgrenzen der Metaphysik] by Jarosław Paszyński
35. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Anna Julia Siwiec, Władysław Stróżewski Marek K. Siwiec, Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródlom poezji Aleksandra Wata I Czeslawa Milosza [Fate, evil, mystery. Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czeslaw Milosz's Poetry] by Władysław Stróżewski
36. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Aleksandra Derra Piotr Sikora, Slowa i zbawienie, Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama [Words and Salvation. Religious Discourse in the Perspective of Hilary Putnam's Philosophy] by Aleksandra Derra
37. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Dariusz Łukasiewicz Peter Van Inwagen, The Problem of Evil by Dariusz Łukasiewicz
38. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Luke Fischer Derrida and Husserl on Time
abstract | view |  rights & permissions
In this essay I take issue with Derrida's interpretation of Husserl's phenomenology of intemal time-consciousness in Speech and Phenomena. Derrida's critique of Husserl's phenomenology of time also forms the basis for what Derrida regards to be an undermining of phenomenological philosophy itself. After first disagreeing with Derrida's interpretation of Husserl's understanding of time I proceed to object to his „undermining" of phenomenology. I attempt to illustrate that his critique of phenomenology is unconvincing.
39. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Andrzej Bronk, Pawel Kawałec Adam Grobler, Metodologia nauk [Methodology of the Sciences] by Andrzej Bronk, Pawel Kawalec
40. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Józef Bremer Ireneusz Ziemiński, Tod, Unsterblichkeit, Sinn des Lebens. Existentielle Dimension der Philosophie von Ludwig Wittgenstein [Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiarfilozofii Ludwiga Wittgensteina] by Józef Bremer