Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-40 of 114 documents

0.21 sec

21. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Anna Julia Siwiec, Władysław Stróżewski Marek K. Siwiec, Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródlom poezji Aleksandra Wata I Czeslawa Milosza [Fate, evil, mystery. Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czeslaw Milosz's Poetry] by Władysław Stróżewski
22. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Aleksandra Derra Piotr Sikora, Slowa i zbawienie, Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama [Words and Salvation. Religious Discourse in the Perspective of Hilary Putnam's Philosophy] by Aleksandra Derra
23. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Dariusz Łukasiewicz Peter Van Inwagen, The Problem of Evil by Dariusz Łukasiewicz
24. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Luke Fischer Derrida and Husserl on Time
abstract | view |  rights & permissions
In this essay I take issue with Derrida's interpretation of Husserl's phenomenology of intemal time-consciousness in Speech and Phenomena. Derrida's critique of Husserl's phenomenology of time also forms the basis for what Derrida regards to be an undermining of phenomenological philosophy itself. After first disagreeing with Derrida's interpretation of Husserl's understanding of time I proceed to object to his „undermining" of phenomenology. I attempt to illustrate that his critique of phenomenology is unconvincing.
25. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Andrzej Bronk, Pawel Kawałec Adam Grobler, Metodologia nauk [Methodology of the Sciences] by Andrzej Bronk, Pawel Kawalec
26. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Józef Bremer Ireneusz Ziemiński, Tod, Unsterblichkeit, Sinn des Lebens. Existentielle Dimension der Philosophie von Ludwig Wittgenstein [Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiarfilozofii Ludwiga Wittgensteina] by Józef Bremer
27. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Paweł Urgacz Friedrich August von Hayek, The Constitution of Liberty by Pawel Urgacz
28. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Robert Grzywacz Joanna Barcik (ed.), De la philosophie reflexive à l'herméneutique. Philosophie française de la religion [Odfilozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii] by Robert Grzywacz
29. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Paweł Urgacz Stanisław Kowalczyk, Zarys filozofii polityki [An Outline of the Political Philosophy] by Paweł Urgacz
30. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Adam Świezyński Michał Heller, Ostateczne wyjaśnienia wszechświata [Ultimate Explanations of the Universe] by Adam Świezyński
31. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Danuta Ługowska Józef Bremer, Osoba -fikcja czy rzeczywistość? Tozsamość ijedność ja w świetle badań neurologicznych [A Person: Fiction or Reality? Identity and Oneness of the I in View of Neurologic Research] by Danuta Ługowska
32. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Teresa Obolevitch Hilarion Alfeyev, The Holy Mystery of the Church Introduction to the History and Problems in the Debates on the Onomatodoxyby Teresa Obolevitch
33. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Aleksandra Derra Ireneusz Ziemiński, Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina [Death, Immortality, the Meaning of Life. The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein's Philosophy] by Aleksandra Derra
34. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Marek Piwowarczyk Religia i prawda [Religion and Truth] by Piotr Moskal
35. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Paweł Urgacz Historia filozofii XX wieku. Nurty [The History of 20th Century Philosophy. Currents] by Tadeusz Gadacz
36. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Agnieszka Salamucha The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil by Philip Zimbardo
37. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Adam Świeżyński Podglądanie Wszechświata [Peeping the Universe] by Michał Heller
38. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Roman Darowski Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej [Enlightenment Education and Traditional Education. From the History of Intellectual and Philosophical Culture] by Stanisław Janeczek
39. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Piotr Duchliński Ludwig Wittgenstein „przydzielony do Krakowa” [Ludwig Witgenstein „assinged to Krakow”], Józef Bremer and Josef Rothhaupt (eds)
40. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Kazimierz Rynkiewicz Einführung in die Erkenntnistheorie [Introduction to Theory of Knowledge] by Gerhard Ernst