Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-40 of 2026 documents

0.237 sec

21. Forum Philosophicum: Volume > 11
Roman Darowski Giuseppe Angiolini SJ (1747-1814), profesor filozofii w Akademii Połockiej
22. Forum Philosophicum: Volume > 11
Janusz Salamon Filozoficzne problemy egzystencji bezcielesnej a życiepo śmierc
23. Forum Philosophicum: Volume > 11
Vincent G. Potter Peirce o „substacji" i „fundamentach"
24. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stanisław Ziemiański Ruch unieruchomiony
25. Forum Philosophicum: Volume > 11
Remigiusz Król Początki bytu ludzkiego: Teoria animacji według Tadeusza Ślipki
26. Forum Philosophicum: Volume > 11
Henryk Majkrzak Naturalna i nadprzyrodzona miłość oraz przyjaźń w ujęciu św. Tomasza z Akwinu
27. Forum Philosophicum: Volume > 11
Roman Darowski J. Angiolini, Institutiones philosophicae, De Ente ejusque essentia ac existentia (latine / po polsku)
28. Forum Philosophicum: Volume > 11
Piotr Aszyk Zagadnienia filozoficzne w bioetyce Ryszarda Otowicza
29. Forum Philosophicum: Volume > 2
Bogdan Lisiak SJ Pojęcie prawdy w Adventures of Ideas Alfreda Northa Whiteheada
30. Forum Philosophicum: Volume > 2
Ks. Stanislaw Kowalczyk Relacja państwo-Kościół w ujęciu Jacquesa Maritaina
31. Forum Philosophicum: Volume > 2
Andrzej Zoll Państwo prawa
32. Forum Philosophicum: Volume > 2
Stanisław Ziemiański SJ Spór o przygodność
33. Forum Philosophicum: Volume > 2
Tadeusz Ślipko SJ Filozofia polska w latach przełomu
34. Forum Philosophicum: Volume > 2
J.C. Nyíri, Adam Żak SJ Indywidualizm i elita w epoce informacji
35. Forum Philosophicum: Volume > 2
Piotr Aszyk SJ Wybrane aspekty proporcjonalizmu
36. Forum Philosophicum: Volume > 2
Harold M. Stahmer, Aneta Nowak Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) i Michaił Bachtin (1895-1975): Mowa, duch i przemiana społeczna
37. Forum Philosophicum: Volume > 2
Ks. Jerzy Koperek Współczesny liberalizm amerykański wobec kwestii społecznej
38. Forum Philosophicum: Volume > 3
Jerzy Machnacz Zaproszenie do (samodzielnego) myślenia
39. Forum Philosophicum: Volume > 3
Ks. Jerzy Koperek Problem społeczny współczesnych przemian w kontekście krytyki kapitalizmu liberalnego ze stanowiska nauki społecznej Kościoła
40. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Pyszka SJ Praktyczna działalność jezuitów polskich i litewskich na rzecz chłopów w trakcie pierwszego stulecia istnienia zakonu w Polsce (od 1564)