Displaying: 21-40 of 2027 documents

0.123 sec

21. Forum Philosophicum: Volume > 11
Roman Darowski Giuseppe Angiolini SJ (1747-1814), profesor filozofii w Akademii Połockiej
Bookmark and Share
22. Forum Philosophicum: Volume > 11
Janusz Salamon Filozoficzne problemy egzystencji bezcielesnej a życiepo śmierc
Bookmark and Share
23. Forum Philosophicum: Volume > 11
Vincent G. Potter Peirce o „substacji" i „fundamentach"
Bookmark and Share
24. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stanisław Ziemiański Ruch unieruchomiony
Bookmark and Share
25. Forum Philosophicum: Volume > 11
Remigiusz Król Początki bytu ludzkiego: Teoria animacji według Tadeusza Ślipki
Bookmark and Share
26. Forum Philosophicum: Volume > 11
Henryk Majkrzak Naturalna i nadprzyrodzona miłość oraz przyjaźń w ujęciu św. Tomasza z Akwinu
Bookmark and Share
27. Forum Philosophicum: Volume > 11
Roman Darowski J. Angiolini, Institutiones philosophicae, De Ente ejusque essentia ac existentia (latine / po polsku)
Bookmark and Share
28. Forum Philosophicum: Volume > 11
Piotr Aszyk Zagadnienia filozoficzne w bioetyce Ryszarda Otowicza
Bookmark and Share
29. Forum Philosophicum: Volume > 2
Bogdan Lisiak SJ Pojęcie prawdy w Adventures of Ideas Alfreda Northa Whiteheada
Bookmark and Share
30. Forum Philosophicum: Volume > 2
Ks. Stanislaw Kowalczyk Relacja państwo-Kościół w ujęciu Jacquesa Maritaina
Bookmark and Share
31. Forum Philosophicum: Volume > 2
Andrzej Zoll Państwo prawa
Bookmark and Share
32. Forum Philosophicum: Volume > 2
Stanisław Ziemiański SJ Spór o przygodność
Bookmark and Share
33. Forum Philosophicum: Volume > 2
Tadeusz Ślipko SJ Filozofia polska w latach przełomu
Bookmark and Share
34. Forum Philosophicum: Volume > 2
J.C. Nyíri, Adam Żak SJ Indywidualizm i elita w epoce informacji
Bookmark and Share
35. Forum Philosophicum: Volume > 2
Piotr Aszyk SJ Wybrane aspekty proporcjonalizmu
Bookmark and Share
36. Forum Philosophicum: Volume > 3
Jerzy Machnacz Zaproszenie do (samodzielnego) myślenia
Bookmark and Share
37. Forum Philosophicum: Volume > 3
Ks. Jerzy Koperek Problem społeczny współczesnych przemian w kontekście krytyki kapitalizmu liberalnego ze stanowiska nauki społecznej Kościoła
Bookmark and Share
38. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Pyszka SJ Praktyczna działalność jezuitów polskich i litewskich na rzecz chłopów w trakcie pierwszego stulecia istnienia zakonu w Polsce (od 1564)
Bookmark and Share
39. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Obirek SJ Jezuici a polski sarmatyzm
Bookmark and Share
40. Forum Philosophicum: Volume > 3
Harold M. Stahmer, Miroslaw Bożek SJ Mowa i rzeczjnvistość w trzecim tysiącleciu: dziedzictwo Eugena Rosenstocka-Huessy, Michaiła Bachtina, Martina Bubera i Franza Rosenzweiga
Bookmark and Share