Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-40 of 465 documents

0.029 sec

21. Forum Philosophicum: Volume > 10
Prof. Roman Darowski, S. J. On the Occasion of his Seventieth Year
22. Forum Philosophicum: Volume > 10
Stanislaw Wszołek Creative Tension. Essays on Science and Religion
23. Forum Philosophicum: Volume > 10
Jolanta Koszteyn Biomolecular perfection and the „common descent"
24. Forum Philosophicum: Volume > 10
Romanas Plečkaitis Historia filozofii na Litwie (I)
25. Forum Philosophicum: Volume > 10
Stanisław Ziemiański Powszechna Encyklopedia Filozofii
26. Forum Philosophicum: Volume > 10
Romanas Plečkaitis History of Philosophy in Lithuania (I)
27. Forum Philosophicum: Volume > 10
Roman Darowski Vincentius Buczyński, S.J. (1789-1853), on the Way to a Revival of Thomism
28. Forum Philosophicum: Volume > 10
Jarosław Charchuła Idee filozoficzne postmodernizmu
29. Forum Philosophicum: Volume > 10
Piotr Lenartowicz Comment les pattes viennent au serpent Essai sur Vetonnante plasticite du vivant
30. Forum Philosophicum: Volume > 10
Jarosław Charchuła Filozofia pochylona nad człowiekien
31. Forum Philosophicum: Volume > 11
Piotr Aszyk Philosophical Concepts in Ryszard Otowicz's Bioethics
32. Forum Philosophicum: Volume > 11
Red Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)
33. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stanisław Ziemiański Movement immobilised
34. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stanisław Ziemiański Powszechna Encyklopedia Filozofii
35. Forum Philosophicum: Volume > 11
Red Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku
36. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stanisław Głaz L'esperienza tragica come iniziazione: Lev Šestov
37. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stan Leśniak Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin
38. Forum Philosophicum: Volume > 11
Robert Janusz The Center for Interdisciplinary Studies in Cracow
39. Forum Philosophicum: Volume > 11
Mieczysław A. Krąpiec Knowledge and Reality
40. Forum Philosophicum: Volume > 11
Remigiusz Król The Origins of the Human Being: A Theory of Animation according to Tadeusz Ślipko