Displaying: 21-40 of 318 documents

0.044 sec

21. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Elize Bisanz Esteetilise märgi abstraktne struktuur. Kokkuvõte
Bookmark and Share
22. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Peeter Torop Tõlge kui tõlkimine kui kultuur. Kokkuvõte
Bookmark and Share
23. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Linnar Priimägi Puhtvisuaalne metafoorsus: Juri Lotmani retoorikakontseptsioon kujutavkunstis. Kokkuvõte
Bookmark and Share
24. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Andreas Schönle Juri Lotman ja Cultural Studies: vastastikuse rikastamise võimalused. Kokkuvõte
Bookmark and Share
25. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Mihhail Lotman Atomistlik ja holistlik semiootika. Kokkuvõte
Bookmark and Share
26. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Sadeq Rahimi Kas kultuuriloogika on asjakohane mõiste? Semiootiline lähenemine kultuuri ja loogika uurimisele. Kokkuvõte
Bookmark and Share
27. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Marcello Barbieri Orgaanilised koodid: metafoorid või tõelused? Kokkuvõte
Bookmark and Share
28. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Bruno Osimo Veider, väga veider, nagu unenäos: piirid ja tõlked filmis “Strogij Junosha” (“Range noormees”). Kokkuvõte
Bookmark and Share
29. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Maria del Mar Llera Pragmaatilisi lähenemisi kultuuridevahelisele eetikale: Rahvusgruppide vahelise kommunikatsiooni edendamise põhijooni. Kokkuvõte
Bookmark and Share
30. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Torkild Thellefsen, Christian Jantzen Mis on suhted: kontseptuaalsete suhete uuring, tähenduse nihe ja teadmise profileering. Kokkuvõte
Bookmark and Share
31. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Marcin Brocki Kultuurisemiootika ja uus poola etnoloogia. Kokkuvõte
Bookmark and Share
32. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Morten Tønnessen Omailma eetika. Kokkuvõte
Bookmark and Share
33. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Augusto Ponzio Modelleerimine, dialoog, globaalsus: biosemiootika ja enesesemiootika. 1. Semioos, modelleerimine, dialogism. Kokkuvõte
Bookmark and Share
34. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Han-liang Chang Kas keel on esmane modelleeriv süsteem? Juri Lotmani mõistest ‘semiosfäär’. Kokkuvõte
Bookmark and Share
35. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Timo Maran Mimees kui semiootilise kommunikatsiooni nähtus. Kokkuvõte
Bookmark and Share
36. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Susan Petrilli Modelleerimine, dialoog, globaalsus: biosemiootika ja enesesemiootika. 2. Biosemiootika, enesesemiootika ja semioeetika. Kokkuvõte
Bookmark and Share
37. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Frederik Stjernfelt Spionaaži ontoloogia reaalsuses ja kirjanduses: ikoonilisuse juhtum. Kokkuvõte
Bookmark and Share
38. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Loreta Mačianskaitė Süü semiootika (kahe leedu kirjandusteksti analüüs). Kokkuvõte
Bookmark and Share
39. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Jelena Grigorjeva Lotman mimeesist. Kokkuvõte
Bookmark and Share
40. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 2
Stepan Davtian, Tatyana Chernigovskaya Psühhiaatria vabas langemises: semiootilise toe otsinguil. Kokkuvõte
Bookmark and Share